Månad: juni 2015

Välkommen till Sans & Balans

avstand_folkvaldAllt för ofta hamnar den politiska debatten i ytterlighetsändarna. Inte minst gäller detta den känsliga frågan om  invandring. Min uppfattning är dock att de flesta utav oss egentligen är ganska sansade och balanserade. Lyssnar man på de ivrigaste debattörerna i denna fråga får man lätt uppfattningen att man antingen är med dom eller emot dom, men så ser ju inte verkligheten ut.

Det finns ett antal skribenter/debattörer som jag tycker står för en sansad och balanserad uppfattning i framförallt invandringsfrågan, men även rent allmänt i den politiska debatten, och det skrivs mycket bra, men det kan vara svårt att hänga med, och framförallt hitta det som skrivs. Det finns dessutom fortfarande en tendens i etablerad media att försöka vinkla och styra vilka budskap som förmedlas. Något som stärker den egna uppfattningen slås upp stort, medans det som talar emot förminskas eller inte tas upp alls. Även på detta område finns det antal debattörer som på ett sakligt sätt försöker förse oss med fakta som etablerad media försöker undanhålla.

Tanken med denna blogg är dels att samla intressanta artiklar på ett ställe för att de skall vara lätta att hitta, dels att ge lite personliga reflektioner på aktuella händelser.

Kommentera gärna inlägg, men tänk på att vi skall hålla en god ton och använda ett vårdat språk. Åsikter som framförs skall vara sakliga. Vi skall visa att även svåra frågor kan diskuteras på ett sansat och balanserat sätt.

Annonser